KAARTEN VAN SEBALDEBUREN

Hieronder een topografische kaart van Sebaldeburen en omgeving uit 2004. Bekijk je de kaart met aandacht dan vallen de hoogteverschillen op. Sebaldeburen is op zijn laagst (-1.1 meter onder N.A.P.) bij de landerijen gelegen iets ten noorden van de ijsbaan. En op zijn hoogst (1.6 meter boven N.A.P.) waar vroeger de boerderij van de fam. J. Tuintjer stond.

De kaart is op schaal 1 : 25000, hierdoor zijn tal van details te onderscheiden. Zo zien we dat er acht petgaten in het dorp zijn. En aan de hand van de zwarte blokjes en zwarte stippen kun je tellen hoeveel huizen en boerderijen er in het dorp staan.
En hier een luchtfoto van Sebaldeburen uit 2009. Op te merken is dat vrijwel alle landerijen strak gericht zijn van het zuiden naar het noorden. Hier en daar zijn de boeren aan het hooien geweest, te zien aan de de gele ondergrond van het land. Wat lijkt het maar een klein dorpje zo van hoog uit de lucht.
Hierboven een lijst met namen van inwoners van Sebaldeburen met een tekening waarop aangegeven staat waar ze voor 1970 woonden.Hierboven Sebaldeburen op een kadastrale kaart van 1962.

Hierboven de helft van een luchtfoto van het Kadaster gemaakt in 1952. Vanaf 1932 maakte het Kadaster om de tien jaar luchftoto's van geheel Nederland. Na 1980 om de vier jaar. De opnamen werden gemaakt als het helder weer was, er geen sneeuw op de grond lag en er geen bladeren aan de bomen zaten. In het midden van de foto zijn de huizen van de 'rooie buurt' duidelijk zichtbaar. De foto is van grote hoogte gemaakt want het is niet mogelijk om details te details te onderscheiden.
De andere helft van de luchtfoto van het Kadaster uit 1952 met de Provincialeweg en wijdere omgeving.


Hierboven een kaart van het kadaster van het Sebaldeburen van 1953. In de Zuidpolder zien we nog enorme petgaten. Rond die tijd waren ze met ruilverkaveling bezig. Het herinrichten van het landschap. In de Zuidpolder was toen veel te doen, met locomotiefjes werden slepen wagons afgeladen met veengrond afgevoerd naar vrachtwagens. Dat ging over rails omdat de veengrond enorm drassig was.
Hierboven een kaart van Sebaldeburen van  rond 1935. Deze kaart kreeg ik gratis via een aktie van het Algemeen Dagblad. Met deze aktie kon je gratis luchtfoto's bestellen. Maar zoals te zien is kreeg ik een kaart van Sebaldeburen. Het is duidelijk geen luchtfoto.


Hierboven een kadastrale kaart uit 1932. Wat opvalt zijn de uitgestrekte moerassige gebieden in het zuiden van Sebaldeburen. Maar aan de rechthoekige kavels kan je zien dat dit mensenwerk is. Het was veengrond en was voorheen ontgonnen voor turfwinning. De kachel moest branden.


En hieronder een kaart van het Kadaster uit 1832. Toen was er nog sprake van weinig bebouwing in Sebaldeburen. De sluis bij het Westerzand werd in die tijd nog Oude Gaarkeuken genoemd.
Deze kaart is uit 1827. De Kuzemerweg werd toen Jouwerweg genoemd. In de Jouwer waren de verveningen op gang gekomen. Wat ook opvalt is dat er in die tijd tussen de Ned. hervormdekerk en het Wolddiep geen bebouwing was en de Kerkweg nog niet bestond. Het Wolddiep werd in die tijd ook wel Langsdiep genoemd. In 1812 is de huidige Ned. hervormdekerk gebouwd en in 1825 is de lagere school ingestort.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten