PERSONEN GEZOCHT UIT SEBALDEBUREN.

Beste mensen,

Hieronder een aantal gegevens over mensen die ooit in Sebaldeburen hebben gewoond en later vaak naar elders zijn vertrokken. Het kan best zijn dat u hier namen tegenkomt van mensen die u kent. Of misschien weet u waar hun (klein)kinderen wonen of bent u er familie van. Laat me dat dan even weten via mijn emailadres: johan7@xs4all.nl Of reageer via deze weblog.

Op die manier hoop ik meer oude foto's van Sebaldeburen te achterhalen. Van een aantal personen die hieronder genoemd worden bezit ik al foto's. Mocht u daarvoor belangstelling hebben dan hoor ik het wel.

Met vriendelijke groet,

Johan Kampen. Email: johan7@xs4all.nl

**************************************************************************************

-Klazina Sipkens, geboren in 1929 te Sebaldeburen, dochter van P. Sipkens en J.T. Ploegh.

-Hiltje Haan, geboren in september 1936 te Sebaldeburen, dochter van H. Haan en J. Vegelin.

-Johannes Huisman, geboren in juli 1935 te Sebaldeburen, zoon van T. Huisman en A. Kemper.

-Trientje Alkema, geboren in januari 1938 te Sebaldeburen, dochter van P. Alkema en R.T. Hoek.

-Sapke Veenstra, geboren in april 1919, dochter van K. Veenstra en G. van der Kooi.

-Getrouwd in april 1912; H. Kuiper (22 jaar) uit Peize en T. Homan (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Hendrikje Venema, geboren in maart 1932 te Sebaldeburen, dochter van J. Venema en A. Roeters.

-Froukje Swieringa, geboren in oktober 1915 te Sebaldeburen, dochter van A. Swieringa en M. Wierstra.

-Antje van der Meer, geboren in september 1940 te Sebaldeburen, dochter van R. van der Meer en M. Jongsma.

-Getrouwd in september 1940: B. Alssema (24 jaar) uit Grootegast en A. Schaafsma (22 jaar) uit Sebaldeburen.

-Douwe de Vries, geboren in maart 1930 te Sebaldeburen, zoon van L. de Vries en M. Hoiting.

-Geertje Alserda, geboren in maart 1930 te Sebaldeburen, dochter van J. Alserda en J. Dantuma.

-Evert Jan van der Es, geboren in maart 1930 te Sebaldeburen, zoon van H. van der Es en G. Berends.

-Getrouwd in oktober 1939: A. Notenbomer (20 jaar) uit Kornhorn met S. Veenstra (20 jaar) uit Sebaldeburen. Notitie hierbij: Arend Notenbomer, geb. 25 oktober 1918, overleden 24 mei 1999, begraven te Alkmaar.

-Overleden in oktober 1939, P. Ploos van Amstel, 28 jaar oud, wonende te Sebaldeburen, overleden te Baarn, onderwijzeres van beroep.

-Teunis Scheerhoorn, geboren oktober 1938 te Sebaldeburen, zoon van W. Scheerhoorn en F. Hogeveen.

-Klaaske Pietens, geboren in september 1940 te Sebaldeburen, dochter van H. Pietens en H. Alserda.

-Iekje Dijkstra, geboren in oktober 1939 te Sebaldeburen, dochter van G. Dijkstra en T. Graanstra.

-Getrouwd in september 1937: F. van der Heide (28 jaar) uit Lettelbert met H. van der Molen (29 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in april 1941: H. Aalders (26) uit Roden met A. Poelman (20) uit Sebaldeburen.

-Froukje de Boer, geboren in juni 1932 te Sebaldeburen, dochter van T. de Boer en H. de Boer.

-Jantje Cruiming, geboren in juni 1932 te Sebaldeburen, dochter van J. Cruiming en R. Brouwer.

-Zwaantje Kuitert, geboren in december 1927 te Sebaldeburen, dochter van R. Kuitert en J. van Esch.

-Anna Kroese, geboren in april 1929 te Sebaldeburen, dochter van T. Kroese en G. Hummel.

-Dieuwke Venema, geboren en overleden in januari 1907, dochter van J. Venema en H. Bosch te Sebaldeburen.

-A. Verdenius, overleden in januari 1907 te Sebaldeburen, man van T. Mulder.

-Clasina Pera, geboren in januari 1907 te Sebaldeburen, dochter van A. Pera en G. van der Velde.

-Elzo Hazenberg, geboren in april 1939 te Sebaldeburen, zoon van H. Hazenbert en J. van der Veen.

-Bieuwkje van der Meer, geboren in maart 1939 te Sebaldeburen, dochter van Rein van der Meer en Minke Jongsma.

-S. Schriemer, overleden maart 1939 te Sebaldeburen (76 jaar) vrouw van P. Hovius.

-Sjouktje Swieringa, geboren in februari 1913, dochter van A. Swieringa en M. Wierstra.

-Froukje Mellina Horinga, geboren in mei 1935, dochter van R. Horinga en S. Sikkema.

-Hendrik Scheerhoorn, geboren in april 1935 te Sebaldeburen, zoon van W. Scheerhoorn en F. Hogeveen.

-Jeltje Slagter, geboren april 1935 te Sebaldeburen, dochter van J. Slagter en T. Renkema.

-Getrouwd in april 1935: J. Doornbos, Oosterzand, met R. Hazenberg, uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1935: H. Hazenberg uit Sebaldeburen met J. van der Veen uit Grootegast.

-Getrouwd in april 1935: H. Offringa, uit Eelde, met G. Beute, uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1935: A. Berends, Hoogkerk met T. Scheerhoorn, Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1935: J. Tolsma, Sebaldeburen met J. Simons, Sebaldeburen.

-Getrouwd in april 1935: I. Huistra, Oldekerk met H. Pietens, Sebaldeburen.

-Eltje Renske Kranenborg, geboren in augustus 1939 te Sebaldeburen, dochter van Elze Kranenborg en Albertha Duisterwinkel.

-Getrouwd in augustus 1939: A.J. Dees,uit Bakkeveen, met A. Tuinstra, uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in augustus 1939: A.E. van der Laan, uit Sebaldeburen, met M. Helder, uit Lutjegast.

-A. Pietens (65 jaar), overleden in augustus 1939 te Sebaldeburen, man van S.van der Veen.

-Menno Dirk Dijkstra, geboren in december 1933 te Sebaldeburen, zoon van W. Dijkstra en D. Noordewier.

-Getrouwd in maart 1935: D. Oostra (34) uit Surhuizum, met E. van Ham (28 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in maart 1935: G. Huizinga (27 jaar) uit Zevenhuizen, met Harmina Bolt (28 jaar) uit Sebaldeburen.

-Taapke Meijer, geboren in augustus 1939 te Sebaldeburen, dochter van K. Meijer en F. Boon.

-Klaas Bakker, geboren in maart 1913 te Sebaldeburen, zoon van Bralt Bakker en Tjitske van der Kloet.

Getrouwd in maart 1913: J. Nauta (24 jaar) uit Almelo, met B. Lieffering (25 jaar) uit Sebaldeburen.

-Arend Grimmius, overleden in januari 1917 te Sebaldeburen, 76 jaar, weduwnaar van Aaltje de Wind.

-Sip van der Vries, geboren in september 1911 te Sebaldeburen, zoon van P. van der Vries en J. Oldenburger.

-Grietje Visser, geboren in september 1911 te Sebaldeburen, dochter van J. Visser en W. van der Woude.

-Sjoerd Stavasius, geboren in oktober 1920 te Sebaldeburen, zoon van S. Stavasius en R. de Wit.

-Grietje Zwama, geboren in oktober 1920 te Sebaldeburen, dochter van P. Zwama en J. Roeters.

-Marijke Nicolai, overleden in oktober 1920 te Sebaldeburen, 80 jaar, weduwe van J. Top.

-Rink Haan, geboren in februari 1934 te Sebaldeburen, zoon van H. Haan en J. Vegelin.

-Alberdina Alberts, geboren in januari 1937 te Sebaldeburen, dochter van F. Alberts en G. van der Ploeg.

-Doetje Dijkstra, overleden januari 1937 te Sebaldeburen, 1 jaar oud, dochter van A. Dijkstra en W. Spoelstra.

-Getrouwd in december 1937: A. van Esch (30 jaar) uit Sebaldeburen, met M.G. Vos (26 jaar) uit Grootegast.

Getrouwd in december 1937: P.A. van Stempvoort (25 jaar) uit Apeldoorn, met A.H. Knottnerus (25 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1917: P. Postema uit Sebaldeburen met B. v/d Noord uit Oldehove.

-Josephine Faber, overleden in juni 1915 te Sebaldeburen, zes maanden oud, dochter van W. Faber en F. Veenstra.

-Getrouwd in september 1925: P. van der Molen (27 jaar) uit Sebaldeburen, met G. van der Velde (22 jaar) uit Oostwold.

-Jan van Slooten, overleden in oktober 1913 te Sebaldeburen, acht maanden oud, zoon van D. van Slooten en G. Hofman.

-Janke Jacoba Zwama, geboren in juli 1930 te Sebaldeburen, dochter van J. Zwama en J. de Haan.

-Hendrikje Boonstra, geboren in augustus 1912 te Sebaldeburen, dochter van D. Boonstra en K. Siersema.

-Margrietha Sophia Folgerts, geboren in februari 1933 te Sebaldeburen, dochter van Klaas Folgerts en Jeltje Dijkstra.

-Getrouwd in februari 1933: J. Teenstra (30 jaar) uit Twijzel, met A.A. Ottens (26 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in februari 1933: P.F. Hamstra (22 jaar) uit Lutjegast, met J.S. Renkema (23 jaar) uit Sebaldeburen.

-H. van der Veen, overleden in februari 1933 te Sebaldeburen, weduwnaar van S. Smitter.

-Bralt Hovinga, geboren in december 1923 te Sebaldeburen, zoon van W. Hovinga en G. Put.

-D. Stienstra, overleden in december 1923 te Sebaldeburen, man van E. de Buur.

Getrouwd in januari 1931: E. Werkman (29 jaar) uit Groningen, met A. Staal (29 jaar) uit Sebaldeburen.

-Doetje Dijkstra, geboren in december 1939 te Sebaldeburen, dochter van H. Dijkstra en W. Spoelstra.

-Pieterke Datema, geboren in november 1910 te Sebaldeburen, dochter van J. Datema en M. Roorda.

-Antje van Esch, geboren in november 1910 te Sebaldeburen, dochter van J. van Esch en Z. Andriessen.

-Rentje Diepstra, geboren in juli 1915 te Sebaldeburen, zoon van F. Diepstra en J. Zwart.

-Louwe ter Veen, geboren in juli 1915 te Sebaldeburen, zoon van A. ter Veen en J. Ytsma.

-Eltje Postma, geboren in november 1926 te Sebaldeburen, dochter van R. Postma en R. Bouma.

-Jacob Bremer, geboren in november 1922 te Sebaldeburen, zoon van H. Bremer en A. de Bruin.

-Albertha Klazina Sipkens, geboren in december 1928 te Sebaldeburen, dochter van P. Sipkens en J.T. Ploegh.

-Kornelis Tuinstra, geboren in oktober 1936 te Sebaldeburen, zoon van R. Tuinstra en A.J. Postmus.

-Heene (Heine) van Wieren, overleden op 64-jarige leeftijd te Sebaldeburen, was getrouwd met K. Schotsman.

-Martje Ebeltje Venema, geboren in februari 1940 te Sebaldeburen, dochter van P. Venema en H. Lap.

Getrouwd in februari 1940: T. van der Ploeg (26 jaar) uit Kornhorn, met W. Poelman (29 jaar) uit Sebaldeburen.

-Aaltje de Boer, geboren in maart 1937 te Sebaldeburen, dochter van I.I. de Boer en M. de Jong.

Jan Scheeringa, geboren in maart 1937 te Sebaldeburen, zoon van H.T. Scheeringa en E. Hoving.

-T. Friesenhaan, overleden in maart 1937 te Sebaldeburen, vrouw van H. Dijkstra.

-Lieuwe Wobbes, geboren in februari 1940 te Sebaldeburen, zoon van W. Wobbes en K. Smids.

Getrouwd in mei 1940: A.H. Borger (23 jaar) uit 't Faan, met T. van der Molen (21 jaar) uit Sebaldeburen.

-Harmke Renkema, geboren in december 1916 te Sebaldeburen, dochter van A. Renkema en A. de Boer.

-Grietje Notenbomer, geboren in december 1940 te Sebaldeburen, dochter van A. Notenbomer en S. Veenstra.

-Getrouwd in april 1935: IJntje Dijkstra uit Sebaldeburen, met Renskje Klaver uit Augustinusga.

-Hendrik Zwama, overleden in juli 1934 te Sebaldeburen, zoon van R. Zwama en L. Stulp.

-Getrouwd in juni 1934: P. Bosklopper (23 jaar) uit Opende, met F.A.C. Bosma (21 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1927: J. Slagter (67 jaar oud) uit Grootegast, met K. Siersema (52 jaar oud), uit Sebaldeburen.

-Elizabeth Huizenga, geboren in mei 1927 te Sebaldeburen, dochter van G. Huizenga en A. Veenstra.

-Getrouwd in mei 1927: H. van der Veen (23 jaar) uit Sebaldeburen, met W. Poelman (20 jaar), uit Sebaldeburen.

-Hiltje Haan, geboren in september 1936 te Sebaldeburen, dochter van H. Haan en J. Vegelin.

-Anna Bosma, geboren in september 1936 te Sebaldeburen, dochter van H.K. Bosma en E. Cleveringa.

-Trientje Alkema, geboren in januari 1938 te Sebaldeburen, dochter van P. Alkema en R.T. Hoek.

-Aaltje Visscher, geboren in juni 1930 te Sebaldeburen, dochter van W. Visscher en T. Nienhuis.

-Lutkse van der Vaart, geboren in juni 1930 te Sebaldeburen, dochter van A. van der Vaart en H. Postma.

-Fokje Meijer, geboren in december 1941 te Sebaldeburen, dochter van K. Meijer en F. Boon.

-Harm Notenbomer, geboren in december 1941 te Sebaldeburen, zoon van A. Notenbomer en A. Ottens.

-Jitske Oosterhoff, geboren in november 1919 te Sebaldeburen, dochter van G. Oosterhoff en H. Elgersma.

-Klaas Tolsma, geboren in november 1936 te Sebaldeburen, zoon van J. Tolsma en J. Simons.

-Minne van der Meer, overleden in juni 1938 te Sebaldeburen, elf maanden oud, zoon van R. van der Meer en M. Jongsma.

-Sape Wobbes, geboren in augustus 1938 te Sebaldeburen, zoon van S. Wobbes en K. Smids.

-Martje Aukje Staal, geboren in augustus 1938 te Sebaldeburen, dochter van A.J. Staal en G. Vogelzang.

-Aaltje Berendina Boersma, geboren in november 1942 te Sebaldeburen, dochter van W. Boersma en A. van Dijken.

-Trijntje Lamke Helmantel, geboren in mei 1940 te Sebaldeburen, dochter van W.G. Helmantel en S. Witteveen.

-G. van der Wilp, overleden in mei 1940 te Sebaldeburen (86 jaar oud) weduwnaar van S. de Vries.

-H. Bonnema, overleden in mei 1940 te Sebaldeburen (82 jaar oud) man van H. Reidsma.

-Ietje Hazenberg, geboren in maart 1936 te Sebaldeburen, dochter van H. Hazenberg en J. van der Veen.

-Lolkje Ietje Bouma, geboren in februari 1936 te Sebaldeburen, dochter van J. Bouma en S. Dijkstra.

-J. Vegter, overleden in maart 1936 te Sebaldeburen (58 jaar) vrouw van D.H. Douma.

-Mina Faber, geboren in juni 1915 te Sebaldeburen, dochter van Roelof Faber en Wijke Wilpstra.

-Pieter Bolt, overleden in december 1915 te Sebaldeburen (80 jaar) weduwnaar van T. van der Weg.

-Jantje Postema, geboren in november 1928 te Sebaldeburen, dochter van J. Postema en A. Terpstra.

-Hiskia de Vries, overleden in november 1912 te Sebaldeburn (79 jaar) vrouw van Doede Klopstra, weduwe van L. Linstra.

-Casper Nanninga, geboren in oktober 1927 te Sebaldeburen, zoon van M. Nanninga en K.A. Heijenga.

-Meindert Stokroos, geboren in juni 1912 te Sebaldeburen, zoon van A. Stokroos en A. Pompstra.

-Getrouwd in mei 1939: T. Scheerhoorn (27 jaar) uit Sebaldeburen, met A. Warners (22 jaar) uit Midwolde.

-Getrouwd in augustus 1941: Tienco Huizenga (27 jaar) uit Ezinge, met Boukje Veenstra (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Folkert Postema, geboren in oktober 1910 te Sebaldeburen, zoon van Hendrik Postema en Akke de Boer.

-Mootske van der Heide, geboren in oktober 1914 te Sebaldeburen, dochter van P.P. van der Heide en A. Wiersma.

-Albertus Johannes Sipkens, geboren in juli 1922 te Sebaldeburen, zoon van P. Sipkens en T.T. Ploegh. Albertus Johannes Sipkens trouwde met Margaretha Oosterhuis.

-Albert Slagter, geboren in juli 1922 te Sebaldeburen, zoon van W. Slagter en W. Rozema.

-Fennechienes Johannes Huisman, geboren in juli 1922 te Sebaldeburen, zoon van T. Huisman en A. Kemper.

-Jan Pieter Huizenga, geboren in april 1926 te Sebaldeburen, zoon van G. Huizenga en A. Veenstra.

-Ferdinand Hendrik Tuinstra, geboren in februari 1938 te Sebaldeburen, zoon van R. Tuinstra en A.J. Postmus.

-Aafje Huisman, geboren in februari 1938 te Sebaldeburen, dochter van Th. Huisman en A. Kemper.

-Menke Scheeringa, geboren in februari 1938 te Sebaldeburen, dochter van H. Scheeringa en A. Folmer.

-Wietze Fokke de Jong, geboren in juli 1940 te Sebaldeburen, zoon van S. de Jong en F. de Vries.

-Tetje Cruiming, geboren in juli 1940 te Sebaldeburen, dochter van J. Cruiming en R. Brouwer.

-Gretha Beerstra, geboren in juli 1940 te Sebaldeburen, dochter van J. Beerstra en A. van der Hoek

-Sijtse Antonides, overleden in april 1917 te Sebaldeburen, ongehuwd.

-Trientje Zwama, geboren in augustus 1931 te Sebaldeburen, dochter van J. Zwama en J. de Haan.

-Folkert Ottens, geboren in augustus 1931 te Sebaldeburen, zoon van G. Ottens en J. Woldhuis.

-Getrouwd in augustus 1931: L. Blaauwiekel (31 jaar) uit Roden, met T. Venema (29 jaar) uit Sebaldeburen.

-Henne Pel, overleden in augustus 1931 te Sebaldeburen, weduwnaar van D. Zwama.

-Jan Hazenberg, geboren in april 1937 te Sebaldeburen, zoon van H. Hazenberg en J. van der Veen.

-Getrouwd in april 1937: J. Guikema (31 jaar) uit Feerwerd, met A. van der Molen (34 jaar) uit Sebaldeburen.

-Geert Hamstra, geboren in mei 1931 te Sebaldeburen, zoon van J. Hamstra en S. Postema.

-Popke Veenstra, geboren in mei 1931 te Sebaldeburen, zoon van J. Veenstra en K. Snip

-Getrouwd in juni 1931: W. Assies (27 jaar) uit Grootegast, met G. Pikstra (30 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in juni 1931: K. Siersema (24) uit de Kuzemer, met J. van der Vries (25 jaar) uit Sebaldeburen.

-Pieter van der Vaart, geboren in oktober 1928 te Sebaldeburen, zoon van A. van der Vaart en H. Postma.

-Elisabeth Frouke Werkman, geboren in september 1928 te Sebaldeburen, dochter van J. Werkman en A. Reker.

-Getrouwd in oktober 1928: E. Hazenberg (23 jaar) uit Sebaldeburen, met W. de Vries (23 jaar) uit Lutjegast.

-Getrouwd in mei 1923: F. van der Molen (33 jaar) uit Grijpskerk, met A. Schaafsma (27 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1934: S.J.A. Zandt (27 jaar) uit Groningen, met H.E. van der Molen (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Trientje Akke Schaafsma, geboren in januari 1932 te Sebaldeuren, dochter van A. Schaafsma en T. Noord.

-Geertje Alserda, geboren in januari 1932 te Sebaldeburen, dochter van J. Alserda en J. Dantuma.

-Getrouwd in januari 1932: J. Hummel (28 jaar) uit Niekerk, met A.H. Staal (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Grietje Tjoelker, geboren in september 1933 te Sebaldeburen, dochter van A. Tjoelker en H. Bolhuis.

-Elisabeth Paesens, geboren in september 1933 te Sebaldeburen, dochter van P. Paesens en J. Ambrasath.

-Getrouwd in april 1941: B. Aalders (26 jaar) uit Roden, met A. Poelman (20 jaar) uit Sebaldeburen.

-Anje van der Velde, geboren in maart 1919 te Sebaldeburen, dochter van B. van der Velde en P. Paesens.

-Ebeltje Pera, geboren in juli 1911 te Sebaldeburen, dochter van A. Pera en G. van der Velde.

-Harm van der Til, geboren in juli 1911 te Sebaldeburen, zoon van L. van der Til en F. Schaafsma.

-Getrouwd in december 1938: S. Feringa (32 jaar) uit Oldekerk, met H. Scheeringa (25 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in december 1938: S. Roode (22 jaar) uit Zevenhuizen, met R. Poelman (22 jaar) uit Sebaldeburen.

Hillechien Bos en Kornelis Bos, geboren in juli 1936 te Sebaldeburen, kinderen van S. Bos en T. van der Sluis.

-Sapke Veenstra, geboren in september 1931 te Sebaldeburen, dochter van H. Veenstra en A. Veenstra.

-L. van der Molen, overleden in september 1931 te Sebaldeburen, man van T. Bolt.

-Getrouwd in april 1933: W. van Hoogen (24 jaar) uit Leek, met W. Kranenborg (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Jannes Harm van Til, geboren in juni 1941 te Sebaldeburen, zoon van R. van Til en E. Oosterhuis.

-Riemer Bouma, geboren in juni 1941 te Sebaldeburen, zoon van A. Bouma en C.M. Doornbos.

-Antje de Vries, geboren in mei 1915 te Sebaldeburen, dochter van S. de Vries en T. Nieuwenhuis.

-Getrouwd in april 1912: J. Olthoff (46 jaar) uit Garnwerd, met B. Havinga (28 jaar) uit Sebaldeburen.

-Boukje Bulthuis, geboren in oktober 1922 te Sebaldeburen, dochter van H. Bulthuis en G. Hammingh.

-Antje Kits, overleden in december 1935 te Sebaldeburen (46 jaar), vrouw van J. Staal

-Getrouwd in april 1937: M. Tienstra (22 jaar oud) uit Sebaldeburen, met M. Boomsma (20 jaar oud) uit Noordhorn.

-Julle Renkema, geboren in juli 1912 te Sebaldeburen, zoon van J.H. Renkema en J. van der Henne.

-Getrouwd in mei 1913: J. Lieffering (30 jaar) uit Sebaldeburen, met F. Hazenberg (24 jaar) uit Doezum.

-Getrouwd in mei 1919: M. Schaafsma (30 jaar) uit Sebaldeburen, met S. Veenstra (26 jaar) uit Oldekerk.

-Getrouwd in juni 1925: R. Tjoelker (23 jaar) uit Oldekerk, met S. Dijkstra (22 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in juli 1925: A. Schripsema (24) uit Sebaldeburen, met A. Lautenbach (21 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in juli 1925: R. Oosterhof (29 jaar) uit Grootegast, met C. Lieffering (22 jaar) uit Sebaldeburen.

-Jan Wiebe Boersma, geboren in juli 1941 te Sebaldeburen, zoon van W. Boersma en A. van Dijken.

-Aagtje Hovius, geboren in augustus 1928 te Sebaldeburen, dochter van G. Hovius en W. Wiersma.

-Getrouwd in april 1912: H. Kuipers (22 jaar) uit Peize, met T. Homan (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Annette Bruins, geboren in april 1912 te Sebaldeburen, dochter van G.B. Bruins en F.W. Sterk.

-Getrouwd in mei 1930: J. Hazenberg uit Sebaldeburen, met A. de Poel uit Niekerk.

-Jantje van der Veen, geboren in april 1932 te Sebaldeburen, dochter van J. van der Veen en J. Hut.

-Pieter Bos, geboren in april 1932 te Sebaldeburen, zoon van S. Bos en T. van der Sluis.

-Wietze de Vries, geboren in augustus 1925 te Sebaldeburen, zoon van J. de Vries en A. Luinstra.

-Geertje van der Vaart, geboren in augustus 1925 te Sebaldeburen, dochter van A. van der Vaart en H. Postma.

-Sjoukje Kroese, geboren in augustus 1925 te Sebaldeburen, dochter van T. Kroese en G. Hummel.

-Jannes Verbeek, geboren in februari 1928 te Sebaldeburen, zoon van J. Verbeek en K. Veenema.

-Getrouwd in februari 1928: J. Rozema (27 jaar ) uit Lutjegast, met A.A. Ottens (23 jaar)uit Sebaldeburen.

-Tjaardina Kampijon, geboren in februari 1929 te Sebaldeburen, dochter van E. Kampijon en T. Dijkstra.

-Frederika Hofman, geboren in september 1930 te Sebaldeburen, dochter van O. Hofman en G. Hoekstra.

-Derktje Mina van der Vries, geboren in april 1931 te Sebaldeburen, dochter van H. van der Vries en A. Krol.

-Josephine Faber, geboren in december 1914 te Sebaldeburen, dochter van W. Faber en F. Veenstra.

-Ubel Bolt, geboren in april 1915 te Sebaldeburen, zoon van J. Bolt en A. Pakes.

-Jacoba Frederika Boerema, geboren in september 1915 te Sebaldeburen, dochter van R.J. Boerema en A. Zuidema.

-Getrouwd in juni 1912: Gerke de Jong (20 jaar) uit Sebaldeburen, met G. Katt (19 jaar) uit Marum.

-Getrouwd in juli 1911: G. Bosma (22 jaar) uit Sebaldeburen, met W. Geertsema (18 jaar) uit Niezijl.

-Hindrik Kremer, geboren in november 1920 te Sebaldeburen, zoon van S. Kremer en J. van Kernebeek.

-Geeuwke Faber, geboren in februari 1914 te Sebaldeburen, zoon van S. Faber en M. de Wit.

-Getrouwd in mei 1931: K. Siersema (24 jaar) uit Oldekerk, met J. van der Vries (25 jaar) uit Sebaldeburen.

-Cornelis Postema, geboren in december 1913 te Sebaldeburen, zoon van H. Postema en A. de Boer.

-Cornelia Postema, geboren in juli 1908 te Sebaldeburen, dochter van H. Postema en A. de Boer.

-Aafke van der Molen, geboren in februari 1923 te Sebaldeburen, dochter van R. van der Molen en J. Denkema.

-Jakob Zwama, geboren in februari 1927 te Sebaldeburen, zoon van H. Zwama en E. Pijl.

-Ieuwkje Spaak, geboren in april 1927 te Sebaldeburen, dochter van J. Spaak en E. Wobbes.

-Karst van der Vaart, geboren in april 1927 te Sebaldeburen, zoon van A. van der Vaart en H. Postma.

-Roelfje Noord, geboren in maart 1929 te Sebaldeburen, dochter van Albert Noord en Gepke Cazemier. Notitie: Albertus Noord was hoofd van de school in Paterswolde, een andere dochter van hun met de naam W.R. (Wemy) Noord woonde te Paterswolde, mogelijk was Albertus Noord ook een tijd schoolmeester in Sebaldeburen.

-Else Kranenborg, geboren in december 1912 te Sebaldeburen, zoon van Frans Kranenborg en Renske Lautenbach.

-Jeltje Bakker, geboren in juni 1911 te Sebaldeburen, dochter van B. Bakker en T. van der Kloet.

-Getrouwd in mei 1934: J. Poelman (25 jaar) uit Sebaldeburen, met J.R. Poelman (20 jaar) uit Lucaswolde.

-Getrouwd in mei 1934: J. Metzlar (24 jaar) uit Sebaldeburen, met R. Hazenberg (23 jaar) uit Oldekerk.

-Getrouwd in april 1935: IJntje Dijkstra uit Sebaldeburen, met IJjte Hansma uit Drogeham.

-Martje Huisma, geboren in april 1927 te Sebaldeburen, dochter van H. Huisma en IJ. van der Leij.

-Jan Stol, geboren in oktober 1910 te Sebaldeburen, zoon van A. Stol en R. de Groot.

-Fokkelina Veenstra, geboren in februari 1907 te Sebaldeburen, dochter van J. Veenstra en G. Holtrop.

-Martje Doornbosch, geboren in juli 1916 te Sebaldeburen, docher van J. Doornbosch en J. Lieffering. Martje trouwde later met Pieter Smits.

-Akke van Slooten, geboren in januari 1916 te Sebaldeburen, dochter van D. van Slooten en G. Hofman.

-Harm Wagenaar, overleden in maart 1922 te Sebaldeburen, 5 jaar, zoon van A. Wagenaar en M. Pruik.

-Getrouwd in mei 1925: J. Leistra (31 jaar) uit Sebaldeburen, met M. Boekema (24 jaar) uit Niebert.

-Getrouwd in 1938: R. Tuinstra en A.J. Postmus, uit Sebaldeburen.

-Ebeltje Alberts, geboren in september 1938 te Sebaldeburen, dochter van F. Alberts en G. van der Ploeg.

-Ubel Oostra, geboren in september 1938 te Sebaldeburen, zoon van D. Oostra en E. van Ham.

-W. Wierstra, overleden in december 1928 te Sebaldeburen, 64 jaar, man van S. Holtrop.

-Martje Dijkstra, geboren in december 1928 te Sebaldeburen, dochter van K. Dijkstra en K.G. de Vries.

-G. Oudman, overleden in december 1928 te Sebaldeburen, 65 jaar, vrouw van R. Postma.

-Getrouwd in mei 1922: J. Niemeijer uit Den Ham, met Rikstje Dijkstra uit Sebaldeburen, Rikstje Dijkstra overleed in augustus 1980 te Aduard.

-Antje Posthuma, geboren in juli 1927 te Sebaldeburen, dochter van R. Posthuma en G. Westra.

-Jan en Jeltje Slagter (tweeling) geboren in juni 1927 te Grootegast, kinderen van M. Slagter en M. Hazenberg.

-Herman Beute, geboren in juni 1927 te Sebaldeburen, zoon van E. Beute en F. van der Vinne.

-Hendrik Dijkstra, geboren in juni 1926 te Sebaldeburen, zoon van K. Dijkstra en K.G. de Vries.

-Jan van Dijken, geboren in december 1930 te Sebaldeburen, zoon van B. van Dijken en A. van der Vinne.

-Getrouwd in augustus 1926: N. Bakker (24 jaar) uit Zuidhorn, met E. Pikstra (24 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in mei 1930: Anne Hofsteenge (29) uit Zuidhorn, met Jantje Meinsma (25 jaar) uit Sebaldeburen. Anne Hofsteenge overleed op 4 januari 1981, Jantje Meinsma overleed op 13 septemeber 1995.

-Willem Swieringa, geboren in augustus 1911 te Sebaldeburen, zoon van A. Swieringa en M. Wierstra.

-Getrouwd in april 1938: W. van Slooten (27 jaar) uit Sebaldeburen, met E. Pijl (25 jaar) uit Lucaswolde.

-Getrouwd in maart 1954: Uilke Staal (28 jaar) uit Sebaldeburen, met Fokje Boersma (29 jaar) uit Surhuisterveen.

-Getrouwd in mei 1953: D. J. Vonk (35 jaar) uit Sebaldeburen, met A. Sikkema (22 jaar) uit Sebaldeburen.

-Getrouwd in juni 1953: G. Mulder (24 jaar) uit Kornhorn, met M. Dijkstra (23 jaar) uit Sebaldeburen.

-Hendrik Hidde Oudman, geboren in april 1953 te Sebaldeburen, zoon van W.J. Oudman en W. Vonk.

-Grietje Freije, geboren in februari 1953 te Sebaldeburen, dochter van K. Freije en H.H. Niestijl.

-Ientje Koopmans, geboren in januari 1953 te Sebaldeburen, zoon van J. Koopmans en F. Franke.

-Getrouwd in april 1937: J. Guikema en Aaltje van der Molen, uit Sebaldeburen.

***************************************************************************************

Geen opmerkingen:

Een reactie posten