VERENIGINGSLEVEN EN DE IJSBAAN.

'In Sebaldeburen dansen de koeien op het ijs'. Dat werd vroeger wel eens gezegd om hiermee te illustreren dat men schaatsgek was in Sebaldeburen. Al in 1890 had Sebaldeburen als enigste dorp in de omtrek een ijsbaan. IJsclub "De Volharding" werd in 1891 opgericht.

Vroeger kwam men uit omringende dorpen als Grijpskerk naar Sebaldeburen om schaatswedstrijden te houden. Eenvoudigweg omdat er nog geen ijsbaan in Grijpskerk was.Uitslag van een estafetterijderij in het Nieuwsblad van het Noorden van 3 februari 1937.
De hierin genoemde H. Snip was Hendrik Snip. Hij was schipper op 'De Twee Gebroeders', het schip had als vaste ligplaats het Wolddiep te Sebaldeburen. Hendrik Snip won vooral rond 1910-1930 talloze prijzen bij schaatswedstrijden.


Aankondiging van een hardrijderij uit het Nieuwsblad van het Noorden van 8 januari 1953.


De Vereniging Dorpsbelangen van Sebaldeburen bestond in 1997 veertig jaar. Ter gelegenheid hiervan werd deze foto genomen van het toenmalige bestuur. Lieuwe Dijkstra en Ko Folgerts die bij de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen waren betrokken werden erelid. Achter, van links naar rechts; Anne Boer, voorzitter, Roel Mosselaar, Fokke-Henk Huisma, Meine Meinen en secretaris Erik Teeninga en voor, Pieter Meijer, Martje Fokkens, de ereleden Ko Folgerts, Lieuwe Dijkstra en mevr. Lammie Dijkstra-Guichelaar.
Een serie foto's van de receptie in 't Spectrum n.a.v. het 40-jarig bestaan van de Vereniging Dorpsbelangen  van Sebaldeburen in 1997. Achter de tafel met bruin colbert en bril, Jan Smeding.

Wie namen bij deze foto weet mag het mailen.
Vooraan zittend met de rug naar de fotograaf Frouk Zuiderveld-Poelman, daarnaast, rechts met rood vest, Johanna Teenstra-Linker. Aan de andere kant van de tafel zit in het midden Martje Bonnema-Feringa.
Achter de tafel; Lammie Dijkstra-Guichelaar, daarnaast staand, Ko Folgerts. Vooraan staand, Stien Scheerhoorn-Westerhof, daarachter Annie Huisma-Huberts.

Hendrik Scheerhoorn en Stien Scheerhoorn-Westerhof genieten van een kopje kofie en een plak cake.

Aandachtig wordt er door de in grote getale opgekomen bevolking van Sebaldeburen geluisterd naar een toespraak. In het rode vest, Johanna Teenstra-Linker, rechts daarvan Frouk Zuiderveld-Poelman.
De Dorpskapel zorgde voor een vrolijke noot en bracht de stemming er goed in. Het was tot in de late uurtjes beregezellig in 't Spectrum.  


Voor voetballen konden Sebaldebuurders terecht bij G.V.B en Oranje '58 in Grootegast of v.v. Niekerk. Hierboven een kampioensfoto uit ong. 1976. Boven; van links naar rechts, Einte Postema, Gerard Visser, Marten de Vries, Anton Renkema, Sjoerd Nijboer, Menno Renkema, Dirk Kampen, de coach. Onder; van links naar rechts, Manus Nijboer, Joop Swieringa, Tonnie de Vries, Tiemen Postema, de keeper, Jan Geert Hazenberg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten